Våre tjenester:

  • Revisjon & attestasjonsoppgaver
  • Årsoppgjør & ligningspapir
  • Skattebistand & Bistand ved bokettersyn
  • Merverdiavgift
  • Etablering av firma & valg av selskapsformer
  • Kapitalendringer & utbytte
  • Fusjon & fisjon
  • Verdsettelse av bedrifter
  • Omorganisering av bedrifter
  • Generasjonsskifter

Nyheter fra Revisorforeningen

Skriv til oss